Börja med att bedöma nuläget

Många metoder för bedömning av likabehandling: justitieministeriets erfarenheter

För att kunna utarbeta en likabehandlingsplan för en arbetsplats måste man först bedöma hur likabehandling förverkligas i nuläget. Planen får inte basera sig på antaganden.

”Enligt resultaten av bedömningen kan man planera målen och åtgärderna för att ingripa i och förebygga diskriminering”, säger Panu Artemjeff som är specialsakkunnig vid justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter.

Enligt diskrimineringslagen är myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare skyldiga att bedöma hur likabehandling förverkligas i verksamheten. 

Syftet med bedömningen är att utreda vilka likabehandlingsfrågor det finns i organisationen, hur likabehandling förverkligas bland personalen eller kunderna och vilka de mest centrala utvecklingsmålen är. Bedömningen gör det lättare att identifiera eventuell diskriminering.

Justitieministeriet utnyttjade flera olika bedömningsmetoder vid utarbetandet av sin senaste jämställdhets- och likabehandlingsplan (2016–2019). Personalen fick svara på en jämställdhets- och likabehandlingsenkät och därtill ordnades bland annat bedömningsworkshoppar inom de olika avdelningarna och diskussionsmöten med intressegrupper. Också lönekartläggningen och arbetstrivselenkäten utnyttjades i bedömningen.

”Det är ju inte meningen att alla ska utnyttja så här många metoder på samma gång, men vi gjorde det också för att testa hur det fungerar. Det är dock alltid bra att kombinera flera olika metoder, såsom enkäter och workshoppar. På detta sätt får man mångsidigare information om läget”, påpekar Artemjeff.

Han anser att speciellt workshoppar är mycket nyttiga, eftersom de i bästa fall kan leda till goda idéer för att främja likabehandling. I dem får alla också möjlighet att på ett mer konkret sätt delta i planeringsprocessen.

När läget bedöms regelbundet också efter att likabehandlingsplanen har blivit klar, får man veta hur målen som ställts i planen har kunnat uppnås.

”Vid behov kan planen uppdateras och verksamheten ändras utifrån resultaten av bedömningen. Det är inte alltid nödvändigt att utarbeta en helt ny plan utan ibland kan det räcka med små ändringar.”