"Arvioi ensin, suunnittele vasta sitten"

 

Ennen kuin työpaikalla ryhdytään tekemään yhdenvertaisuussuunnitelmaa, on tiedettävä, mikä on organisaation senhetkinen tilanne yhdenvertaisuuden suhteen. Suunnitelmaa ei pidä tehdä ennakkoarvailujen varassa.

”Yhdenvertaisuuden arvioinnin antamien tulosten pohjalta voidaan sitten suunnitella tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua syrjintään ja ehkäistä sitä”, erityisasiantuntija Panu Artemjeff oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja oikeusasioiden yksiköstä kertoo.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä tai työnantajalla on velvollisuus arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan.

Arviointien tarkoituksena on selvittää, millaisia yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä kyseisessä organisaatiossa on, miten yhdenvertaisuus toteutuu henkilöstön keskuudessa tai asiakkaiden kohdalla ja mitkä ovat keskeiset kehittämiskohdat. Arviointi auttaa tunnistamaan mahdollisen syrjinnän.

Oikeusministeriö hyödynsi omaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaansa (2016–2019) varten useita erilaisia arviointimenetelmiä. Esimerkiksi henkilöstölle tehtiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt sekä järjestettiin osastokohtaisesti arviointityöpajoja ja sidosryhmien kanssa pidettiin keskustelutilaisuuksia. Myös palkkakartoitusta ja työtyytyväisyyskyselyä hyödynnettiin arvioinnissa.

”Tarkoituksena ei ole, että kaikkien pitäisi käyttää kerralla näin monia menetelmiä, mutta kävimme niitä läpi myös testimielessä. Olisi kuitenkin aina hyvä yhdistellä muutamia menetelmiä, kuten kyselyitä ja työpajatyyppisiä ratkaisuja. Näin saadaan mahdollisemman monipuolista tietoa”, Artemjeff huomauttaa.

Hänen mukaansa etenkin työpajat ovat erittäin hyödyllisiä, koska niissä syntyy parhaimmillaan hyviä oivalluksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja toisaalta niissä jokainen pääsee osallistumaan konkreettisemmin prosessiin.

Kun arviointeja toistetaan säännöllisin välein yhdenvertaisuussuunnitelman valmistumisen jälkeen, saadaan tietoa siitä, ovatko suunnitelman tavoitteet toteutuneet.

”Tarvittaessa suunnitelmaa päivitetään ja toimintaa muutetaan arvioinnin antaman tiedon perusteella. Aina ei siis tarvitse tehdä koko suunnitelmaa uudestaan vaan pienet korjaukset riittävät.”