”Yhdenvertainen yhteisö = onnellisemmat opiskelijat”

 

Kun joutuu syrjinnän tai häirinnän kohteeksi, voi kokea hämmennystä siitä, miten tilanteessa pitäisi toimia. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) opiskelijoita auttaa näissä tapauksissa häirintäyhdyshenkilö.

”Meillä on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka neuvovat ja tukevat häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita opiskelijoita. He ovat ylioppilaskunnan työntekijöitä, jotka ovat koulutettuja tehtäväänsä”, kertoo HYY:n hallituksen jäsen ja yhdenvertaisuusasioista vastaava Lauri Linna.

Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan kuuluu lähes 30 000 opiskelijaa, ja sen alla toimii 250 pienempää opiskelijajärjestöä.

Linnan mukaan häirintäyhdyshenkilön tehtävä on jo hyvin vakiintunut  osa HYY:n toimintaa. 

Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä, vaikkei olisi itse kokenut häirintää tai syrjintää. Apua saa myös silloin, jos on nähnyt kyseisiä tilanteita tai haluaisi keskustella mahdollisista tavoista puuttua niihin. Yhteyttä voi ottaa niin puhelimitse kuin sähköpostilla.

”Häirintäyhdyshenkilöt eivät tee jatkotoimenpiteitä ilman avun pyytäjän suostumusta, ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.”

Luottamuksellisuuden takaamiseksi häirintäyhdyshenkilöille tulevia tapauksia ei tilastoida. Siksi yhteydenottojen lukumääristä tai yleisimmistä syistä häirintäyhdyshenkilön apuun turvautumiseksi ei ole tietoa.
”Yhteydenotot koskevat hyvin laajaa skaalaa tapauksia, kiusaamisesta seksuaaliseen häirintään”, Linna kuvailee.

HYY:n häirintäyhdyshenkilöiden lisäksi opiskelijat voivat tukeutua myös Helsingin yliopiston tasa-arvovastaavaan yliopistolla tapahtuneissa häirintä- ja syrjintätilanteissa.

”Yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset herättävät välillä myös vastustusta ja ihmettelyä siitä, ovatko nämä muka oikeasti tärkeitä asioita. Me HYY:ssä kuitenkin ajattelemme, että yhdenvertainen yhteisö on yhtä kuin onnellisemmat opiskelijat.”

Häirintäyhdyshenkilöiden toiminnalla on ollut Linnan mukaan selvästi vaikutusta. Yhdyshenkilöiden olemassaolo jo itsessään korostaa sitä, että häirintään ja syrjintään suhtaudutaan HYY:ssä vakavasti. Lisäksi heidän käsittelemiensä yksittäistapauksien vaikutus on aina suuri niin autettavalle opiskelijalle kuin myös sille järjestölle tai muulle yhteisölle, jonka keskuudessa tapaus on sattunut.