Viharikosten määrän kehittyminen Suomessa

Poliisin tietoon tulleita viharikoksia on seurattu jo yli 20 vuotta. Syyttäjien ja tuomioistuinten osalta tietoja on tarjolla rajoitetummin. Kiihottamista kansanryhmää vastaan -rikosnimikkeeseen liittyviä tilastoja sekä poliisin viharikoskoodilla merkitsemiä tapauksia on kuitenkin mahdollista seurata myös tuomioistuimissa.

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus vuonna 2018

Vuoden 2018 aikana poliisi kirjasi yhteensä 910 rikosilmoitusta epäillyistä viharikoksista. Tämä on 22 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Suurin osa (69,7 %) rikosilmoituksista sisälsi etniseen tai kansalliseen taustaan kohdistuneita rikosepäilyjä. Uhrin uskonnolliseen taustaan liittyvien tapausten osuus oli 17,0 prosenttia, seksuaaliseen suuntautumiseen 6,7 prosenttia sekä vammaisuuteen 5,3 prosentti. Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvistä viharikoksista tehtiin 12 rikosilmoitusta (1,3 %). 
 

Linkki koko julkaisuun: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019102935508  

Poliisin viharikoskoodilla merkitsemät käräjäoikeuksien tuomiot vuosilta 2013-2019

Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Määrä 24 31 35 50 62 55 22

 

Yllä olevaan taulukkoon on kerätty poliisin viharikoskoodilla merkitsemät käräjäoikeuksien tuomiot vuosilta 2013-2019.

Vuonna 2019 käräjäoikeuksissa annettiin 22 tuomiota, jotka poliisi oli merkinnyt viharikoskoodilla. Näistä 12:sta päärikosnimikkeenä oli kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Nämä tuomiot on käsitelty kiihottamista koskevien tuomioiden yhteydessä. Tarkasteltavaksi jäi siis 10 tapausta.

Näistä kymmenestä tapauksesta kolmessa päärikosnimikkeenä oli pahoinpitely. Tapauksissa vihamotiivi liittyi mm. etniseen taustaan, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen sekä sukupuoli-identiteettiin. Näistä kymmenestä tapauksesta neljässä oli vaadittu tuomion koventamista vihamotiivin perusteella. Kolmessa tapauksessa käräjäoikeus kovensi tuomiota. Yhdessä tapauksessa vihamotiivi liittyi sukupuoli-identiteettiin, yhdessä etnisyyteen ja yhdessä etnisyyteen ja uskontoon.

Vuoden 2018 tapauksista, joissa vihamotiivin perusteella kovennettiin tuomiota, löytyy tiivistelmät täältä.

Käräjäoikeuksissa ratkaistut kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevat tapaukset vuosina 2013-2019  

Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Määrä 4 3 1 5 13 31 29

 

Yllä olevassa taulukossa näkyy käräjäoikeuksissa ratkaistujen kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevientapausten määrä vuosina 2013-2019. Vuonna 2019 sellaisia tuomioita, joissa kiihottaminen kansanryhmää vastaan oli päärikosnimike, oli 29.

Kahta tapausta lukuun ottamatta vastaajat tuomittiin syytteen mukaisesti. Yhdessä tapauksessa syyte hylättiin kokonaan ja toisessa osittain. Osittain hylätyssä oli kyse myös kunnianloukkauksesta, joka hylättiin vanhentuneena. Sen sijaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan syytteen osalta vastaaja tuomittiin syytteen mukaisesti.

Enemmistössä tapauksista tapahtumapaikkana oli Facebook. Tuomioissa viestien levittämispaikkoina olivat kuitenkin myös mm. Twitter, Youtube, Ylilauta sekä Periscope. Kiihottamistapauksissa oli kyse tyypillisesti etnisestä taustasta, uskonnosta tai näiden yhdistelmästä.

Rangaistusseuraamusten arvioinnissa on otettava huomioon, että joissain tapauksissa oli mukana myös muita rikosnimikkeitä kuin kiihottaminen kansanryhmää vastaan (mm. pahoinpitely). Päiväsakkojen määrä vaihteli 20 – 90 päiväsakon välillä. Jos tarkastellaan ainoastaan niitä tuomioita, joissa oli kyse kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, päiväsakkojen keskiarvo oli 48 päiväsakkoa.

Vuonna 2018 annetuista tuomioista on laadittu tiivistelmät, ja ne löytyvät täältä.