Viharikosten määrän kehittyminen Suomessa

Poliisin tietoon tulleita viharikoksia on seurattu jo yli 20 vuotta. Syyttäjien ja tuomioistuinten osalta tietoja on tarjolla rajoitetummin. Kiihottamista kansanryhmää vastaan -rikosnimikkeeseen liittyviä tilastoja sekä poliisin viharikoskoodilla merkitsemiä tapauksia on kuitenkin mahdollista seurata myös tuomioistuimissa.

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus vuonna 2018

Vuoden 2018 aikana poliisi kirjasi yhteensä 910 rikosilmoitusta epäillyistä viharikoksista. Tämä on 22 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Suurin osa (69,7 %) rikosilmoituksista sisälsi etniseen tai kansalliseen taustaan kohdistuneita rikosepäilyjä. Uhrin uskonnolliseen taustaan liittyvien tapausten osuus oli 17,0 prosenttia, seksuaaliseen suuntautumiseen 6,7 prosenttia sekä vammaisuuteen 5,3 prosentti. Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvistä viharikoksista tehtiin 12 rikosilmoitusta (1,3 %). 
 

Linkki koko julkaisuun: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019102935508  

 Poliisin viharikoskoodilla merkitsemät käräjäoikeuksien tuomiot vuosilta 2013-2018

Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Määrä 24 31 35 50 62 55

 

Vuonna 2018 käräjäoikeuksissa annettiin 55 tuomiota, jotka poliisi oli merkinnyt viharikoskoodilla. Näistä 20:ssä päärikosnimikkeenä oli kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Lisäksi joukossa oli 9 tapausta, joissa oli kyse sovinnosta, syytteestä oli luovuttu tai tapaus oli yhdistetty johonkin toiseen. Tarkasteltavaksi jäi siis 26 tapausta.

Näistä 26:ssa tapauksessa 16:sta päärikosnimikkeenä oli pahoinpitely ja 5:ssä laiton uhkaus.

Enemmistössä tapauksista, joista vihamotiivi kävi ilmi, oli kyse etnisestä taustasta. Lisäksi yhdessä tapauksessa oli kyse uskonnosta ja yhdessä seksuaalisesta suuntautumisesta.

Yhdeksässä tapauksessa oli vaadittu tuomion koventamista vihamotiivin perusteella. Neljässä tapauksessa käräjäoikeus kovensi tuomiota. Kahdessa tapauksessa vihamotiivi liittyi etniseen taustaan, yhdessä uskontoon ja yhdessä seksuaaliseen suuntautumiseen. Tapauksista, joissa vihamotiivin perusteella kovennettiin tuomiota, löytyy tiivistelmät täältä.

Käräjäoikeuksissa ratkaistut kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevat tapaukset vuosina 2013-2018  

Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Määrä 4 3 1 5 13 31

 

Vuonna 2018 sellaisia tuomioita, joissa kiihottaminen kansanryhmää vastaan oli päärikosnimike, oli 31.

Yhtä lukuun ottamatta vastaajat tuomittiin syytteen mukaisesti. Yhdessä tapauksessa syyte hylättiin osittain. Hylätyssä syytteessä oli kyse myös liikennerikkomuksesta, ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan syytteen osalta vastaaja tuomittiin syytteen mukaisesti.

Selvässä enemmistössä tapauksista tapahtumapaikkana oli Facebook. Tuomioissa viestien levittämispaikkoina olivat kuitenkin myös Twitter, Youtube, blogi sekä MV-lehti.

Vuonna 2018 annetuista tuomioista on laadittu tiivistelmät, ja ne löytyvät täältä.