Öppen utlysning för konstprogram

Y-festivaali är ett kostnadsfritt evenemang för kultur och mänskliga rättigheter. Vid evenemanget bygger och firar vi en jämlik och mångsidig framtid. Evenemanget ordnas i Helsingfors lördagen den 8 oktober 2022. Festivalprogrammet syftar till ett mångsidigt utbud av konst och kultur som berör likabehandlingsteman. Caroline Suinner och Meriam Trabelsi från Pehmee kollektiivi är kuratorer för evenemanget, som ordnas av justitieministeriet.

För Y-festivalens program efterlyses nu högklassiga, aktuella och experimentella verk och föreställningar som har skapats i förhållande till likabehandlings- och jämställdhetsteman och deras påverkan. Vi söker verk inom scenkonst och installationskonst. I Y-festivalens program ska ingå diskussioner om öppna utrymmen och om interna diskussioner och utbyten inom sammanslutningar.

Den öppna utlysningen för Y-festivalen har avslutats. Kuratorerna väljer ut de verk som ska ingå i festivalen senast den 18 september. Arvoden betalas för alla verk som väljs genom den öppna utlysningen.
 

Öppen utlysning -blankett


Ytterligare information:

[email protected]