Ensimmäinen askel on yhdenvertaisuustilanteen arviointi

 

Yhdenvertaisuuslaissa säädetään eri toimijoiden velvollisuudesta arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista henkilöstöpolitiikassa ja muussa toiminnassa.

Yhdenvertaisuuden arvioimisen tarkoituksena on tunnistaa syrjintää ja löytää keinoja, joiden avulla työpaikan ja toiminnan yhdenvertaisuutta voidaan parantaa. Arvioinnin pohjalta viranomaisen, koulutuksen järjestäjän tai työnantajan on mahdollista toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä syrjinnän ehkäisemiseksi, siihen puuttumiseksi ja eri ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi.


Mitä arvioidaan?

Yhdenvertaisuuslain sisällöt liittyvät yhdenvertaisuuden edistämiseen, syrjinnän kieltoihin sekä syrjinnän uhrin oikeusturvaan. Yhdenvertaisuuden arviointi voi sisällöllisesti jakautua kahteen osa-alueeseen, jotka ovat:

1) Syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen

2) Yhdenvertaisuuden edistäminen.

Klikkaa kuvasta yhdenvertaisuuden arvioinnin verkkotyökaluun >