Syrjintäkokemukset ja -havainnot

Syrjinnästä puhuttaessa on tehtävä ero sen kahden ulottuvuuden, syrjintätapausten ja syrjintäkokemusten, välille. Molemmat mittaavat syrjintää epätarkasti, sillä syrjinnästä ilmoittaminen ja tuomioiden lukumäärä riippuvat monista muistakin seikoista kuin itse syrjinnän yleisyydestä. Toisaalta syrjinnän kokemus on aina yksilöllinen eivätkä kaikki henkilöt edes tunnista kokemaansa syrjintää. 

Näille sivuille on koottu eri toimijoiden tuottamaa tietoa syrjintäkokemuksista ja -havainnoista. Tietoa on jäsennetty eri väestöryhmien ja eri elämänalueiden mukaan.

 

Työsyrjintä

Monet toimijat keräävät tietoa työsyrjinnästä. Lue yhteenveto siitä, miten yhdenvertaisuus toteutuu suomalaisessa työelämässä.

Lue yhteenveto

Syrjintä palveluissa

Yhdenvertaisuuden toteutumiseen palveluissa liittyy asenteiden lisäksi digitaalisen saavutettavuuden kysymyksiä.

Lue yhteenveto

Syrjintä kouluissa ja oppilaitoksissa

Kouluissa ja oppilaitoksissa esiintyy myös kiusaamista, häirintää ja syrjintää. Niistä kerätään tietoa monen eri tahon toimesta.

Lue yhteenveto

Seurantajärjestelmän tuottamat selvitykset