Upplevelser och observationer av diskriminering

När man talar om diskriminering borde man skilja mellan fenomenets två dimensioner, nämligen diskrimineringsfall och diskrimineringsupplevelser. Bägge är inexakta mått på diskriminering, eftersom anmälan av diskriminering och antalet domar även beror på andra omständigheter än själva diskrimineringens allmänhet. Å andra sidan är upplevelser av diskriminering alltid individuella, och alla personer identifierar inte ens att de blivit diskriminerade. 

På de här sidor har samlats information och data producerats av olika aktörer om upplevelser av diskriminering. Information har strukturerat efter befolkingsgrupper och livsområden. 

 

Työsyrjintä

Monet toimijat keräävät tietoa työsyrjinnästä. Lue yhteenveto siitä, miten yhdenvertaisuus toteutuu suomalaisessa työelämässä.

Lue yhteenveto

Syrjintä palveluissa

Yhdenvertaisuuden toteutumiseen palveluissa liittyy asenteiden lisäksi digitaalisen saavutettavuuden kysymyksiä.

Lue yhteenveto

Syrjintä kouluissa ja oppilaitoksissa

Kouluissa ja oppilaitoksissa esiintyy myös kiusaamista, häirintää ja syrjintää. Niistä kerätään tietoa monen eri tahon toimesta.

Lue yhteenveto