Kampanjens arrangörer

Kampanjen är en del av det EU-finansierade projektet Tillsammans för jämlikhet. Kampanjen samordnas av justitieministeriet och i planeringen har deltagit diskrimineringsombudsmannens byrå och ett expertråd. Medlemmar i expertrådet är Sara Salmani, Ima Iduozee, Mete Sasioglu och Maria Friman. 

Kampanjen Jag är antirasist har flera samarbetspartner som sprider kampanjens budskap i sin egen verksamhet. Alla organisationer och sammanslutningar är välkomna att delta i kampanjen om de åtar sig att följa kampanjens mål och innehåll. Mer information om hur man deltar i kampanjen finns här