Kampanjen har avslutats

Jag är antirasist-kampanjen är över. Kampanjmaterialet finns här.

Vad är antirasism?

Antirasism är aktiv och medveten verksamhet för att motarbeta alla former av rasism. Antirasistisk verksamhet är arbete för att minska etnisk diskriminering, konsekvenserna av diskriminerande förfaranden och negativa fördomar.

Medvetenhet om antirasism

Centralt för antirasism är att öka sin egen medvetenhet om rasism. Det är viktigt att förstå vilket omfattande fenomen det är fråga om för att kunna identifiera, bli medveten om och förändra omständigheterna. Det första steget mot att avveckla rasism är att fördjupa sina kunskaper. Det är väsentligt att förstå rasismens historiska och strukturella dimensioner samt vilka konsekvenser de har för dem som utsätts för rasism och för samhället i stort.

Var och en kan fördjupa sina kunskaper och öka sin medvetenhet genom att själv vara aktiv – utan att belasta dem som hör till en etnisk eller religiös minoritet eller en ursprungsbefolkning.

Att förstå sin roll

Antirasism förutsätter aktivt lärande, handling, lyssnande och att ge plats. Vi har alla en viktig roll att spela i att främja jämlikhet, fast alla upplever inte rasism själv. I sådana situationer kan man utnyttja sin egen position för att främja jämlikhet för personer som upplever diskriminering.

Den antirasistiska processen tar tid och kräver tålamod och den kan även vara förknippad med svåra känslor. Att känna sig obekväm är en del av processen och leder till en omställning mot ett antirasistiskt tänkesätt.

Aktiva antirasistiska gärningar 

En antirasistisk bundsförvant strävar hela tiden efter att minska rasismen. För att få till stånd en förändring krävs aktiva antirasistiska gärningar. Det innebär bland annat att man aktivt ingriper i osakligt beteende och diskriminering och främjar jämlikheten i samhället. Det räcker alltså inte att passivt motsätta sig rasism. Vi skapar ett Finland som är fritt från rasism genom att aktivt ingripa i rasistiska handlingar. Du bestämmer om du vill vara en del av denna förändring.