Syrjinnästä vapaa alue -uutiskirje nuorisoalan toimijoille 1/2022

Julkaisuajankohta 24.5.2022 10.00
Uutinen

 

Vinkkejä, kampanjoita ja toimintatapoja nuorisotyön kehittämiseksi: 10 hyödyllistä uutista linkkeineen

 

Nuorisotyö ja ihmisoikeudet kunnissa - missä mennään?

Tervetuloa etänä pyöreän pöydän keskusteluun ti 7.6. klo 12-14. Pyöreä pöytä on osa Ihmisoikeusliiton hanketta Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä. Ilmoittautuminen 31.5. mennessä linkin kautta. https://forms.gle/y7J2U3t3yxWCsCZm8

Lisätiedot: [email protected] 

 

Yhdenvertaisuusavain nuorisotyön ammattilaisille

Yhdenvertaisuusavain on työkalu nuorisotyön ammattilaisille. Työkalun avulla pystytään arvioimaan yhdenvertaisuutta ja sen avulla yhdenvertaisuudesta voidaan tehdä osa arkipäiväistä työtä. Työkalu on luotu ammattilaisten ja nuorten omien kokemuksien ja toiveiden pohjalta. Yhdenvertaisuusavain kehitettiin Oulussa osana Nuorisotyön yhdenvertaisuus -hanketta.

Yhdenvertaisuusavain: Yhdenvertaisuusavain - Rauhankasvatusinstituutti

 

Kaikki mukana? Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön

Nuorisotyöllä ja -toiminnalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tähän yhdenvertaisuussuunnittelun oppaaseen on kerätty tietoa, joka helpottaa nuorisotyösuunnitelman luomista. Sen lisäksi että oppaassa kuvaillaan yhdenvertaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, on siihen sisällytetty vinkkejä ja esimerkkejä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön liittyen. Tavoitteena on kaikki mukaan ottava nuorisotyö.

Kaikki mukana? opas: kaikki-mukana_0.pdf (koordinaatti.fi)

 

Ihmisoikeudet.net. Ihmisoikeudet nuorisotyössä

Nuorisotyöllä on valtava merkitys nuoriin, sillä nuorisotyön työntekijät toimivat eräänlaisina kasvattajina, joiden tehtävänä on näyttää esimerkkiä edistämällä yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Nuorisotyön vahvuus on tukea jokaisen kasvua vastuunsa tunnistavaksi ja kantavaksi ihmiseksi. Tavoitteena on, että ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan, edistetään ja toteutetaan käytännössä kaikessa toiminnassa. Ihmisoikeudet.net sivustolta löytyy hyödyllisiä linkkejä nuorisotyön edistämiselle.

Lisätietoa nuorisotyöstä ja ihmisoikeuksista: Ihmisoikeudet nuorisotyössä – Ihmisoikeudet.net

 

Mahdin nuoret ry:n tuottama video rasismista ja sen vaikutuksista

Rasismilla on ikävä ja vakava vaikutus nuoriin. Mahdin Nuoret toteutti osana oikeusministeriön hanketta videoprojektin, jonka tavoitteena on luoda tietoisuutta rasismin vaikutuksista ja kannustaa ihmisiä puuttumaan rasismiin aina sitä havaitessaan. Videolla neljä nuorta kertoo kokemuksistaan ja jakaa ajatuksiaan rasismiin liittyen.

Syrjimättömyys on ihmisoikeus -video: Syrjimättömyys on ihmisoikeus - #puuturasismiin - YouTube

 

MakeSomeNoise toimintamalli

MakeSomeNoise –puhujafoorumi (MSN) nostaa uusien suomalaisten nuorten ääntä julkiseen keskusteluun ja organisaatioiden kehittämiseen kouluttamalla nuorten puhe- ja esiintymistaitoja ammattilaisten avustuksella. Maahanmuuttajanuorten yhteiskunnallista osallistumista tukevaa toimintamallia on kehitetty osana Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden ja Me-säätiön Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanketta vuodesta 2016 alkaen. Malli laajentui valtakunnalliseksi osana oikeusministeriön koordinoimaa Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta. Paikalliset MSN-ryhmät ympäri Suomea saivat mentorointia alkuperäistä toimintamallia kehittäneiltä nuorilta, esiintymiskoulutusta viestinnän ammattilaisilta sekä projektisihteerin tuen. Kevään 2022 aikana nuoret pääsivät puhumaan paikallisissa seminaareissa alueen päättäjille ja vaikuttajille. Hankkeessa nuorten näkökulmia kootaan videolle, joka julkaistaan toukokuun loppuun mennessä. 

Lue lisää: https://nuorten.hel.fi/osallistu-ja-vaikuta/makesomenoise-puhutaan-asiaa/

 

Olen Antirasisti -kampanja

Rasismista vapaata Suomea rakennetaan parhaillaan ja sinä päätät miten tahdot olla mukana muutoksessa. Antirasismissa on kyse aktiivisesta ja tietoisesta toiminnasta kaikkia rasismin muotoja vastaan. Olen antirasisti -kampanjan tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Kampanjan aktiivinen aika on ohi, mutta kampanjasivulta löytyy aiheesta lisätietoa. Kampanjan lähes 200 yhteistyötahon aktiiviset antirasistiset teot tullaan kokoamaan myös sivustolle, jotta niitä voivat hyödyntää kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet tahot.  

Lisätietoa kampanjasta: OlenAntirasisti.fi - Yhdenvertaisuus

 

Kanuunan yhdenvertaisuusverkosto tapaa Lahdessa 28.9-30.9.

Yhdenvertaisuusverkoston tapaaminen on tarkoitettu kaikille nuorisotyöntekijöille, jotka haluavat kehittää työssään aktiivisesti yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Vanhojen konkareiden lisäksi, kutsumme mukaan myös uusia verkostolaisia. Verkoston kumppaneina toimii ihmisoikeusperustaisia järjestöjä.

Syyskuun tapaamisessa on luvassa ainakin Yhdenvertaisuusavain kouluttaja -koulutus ja tietenkin kokemusten ja hyvien käytänteiden jakamista. 

Ohjelma ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Verkostosta lisätietoja löytyy: https://www.nuorisokanuuna.fi/index.php/fi/verkostot/yhdenvertaisuus

Seuraava tapaaminen on 28.9.-30.9. Lahdessa. Ilmoittautuminen tapaamiseen alkaa elokuun puolessa välissä ja parhaiten siitä saat tiedon Kanuunan uutiskirjeestä: https://www.nuorisokanuuna.fi/fi/uutiskirjearkisto

 

Sateenkaari oppilaitoksessa -opas valmistunut

Seta ry:n uusin materiaali sateenkaarinuorten yhdenvertaisuuden edistämiseksi on suunnattu ensisijaisesti kouluihin mutta se on oikein toimiva myös nuorisotyöhön:

https://setary.sharepoint.com/:b:/g/EThbffjMudtIqCW4nEUWTKIB97FwzmJhNNEG6gPlsYoF9A?e=2PeSFN

Sateenkaari oppilaitoksessa (2021) Opas sateenkaarevasta yhdenvertaisuudesta ja turvallisemmasta toimintakulttuurista. Opas tarjoaa oppilaitosten henkilöstölle tietoa sateenkaarinuorista ja keinoja luoda turvallinen toimintakulttuuri ja oppimisympäristö, jossa sateenkaarinuoret voivat hyvin. Sateenkaarimyönteinen oppilaitos on jokaisen etu! Oppaan on kirjoittanut Setan koulutusasiantuntija Marita Karvinen.

 

Setan verkkonuorisotalo Loiste

Loiste on Setan perustama sateenkaarinuorten oma verkkonuorisotalo, joka löytyy Discord-alustalta. Verkkonuorisotalo, jonne on löytänyt jo 80 nuorta, on suunnattu 13-20-vuotiaille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille. Toimintaan kuuluu tiistai- ja keskiviikkochatteja sekä muita keskusteluja eri toimihenkilöiden vetäminä. Paikalla on aina turvallisia aikuisia, jotka moderoivat keskustelua. Chateissa keskustellaan esimerkiksi mielenterveyden edistämiseen liittyvistä teemoista. Nuoret voivat myös hakea verkkonuorisotalotoimikuntaan kehittääkseen Loisteen toimintaa tulevaisuudessa.

Lisätietoa Loisteesta ja linkki Discord-yhteisöön liittymiseksi: Verkkonuorisotalo Loiste on nyt auki | Seta ry

Uutiskirje