Justitieministeriets nyheter om likabehandling

  • Regeringen stärker skyddet mot diskriminering

    3.4.2014

    Regeringen har den 3 april överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till en ny likabehandlingslagstiftning. Syftet är att främja likabehandling och förebygga diskriminering. De som...

    Anna-Maja Henriksson Lauri Ihalainen
Visar 1 - 1 / 1