Viharikosten varjoraportointi täydentää tietopohjaa


Anti-Racist Forum (ARF) toimii Tiedolla vihaa vastaan -hankkeessa yhtenä kumppanina. ARF vastaa hankkeen osuudesta, jossa tavoitteena on muokata ja testata sähköistä raportointityökalua viharikosten ja -tapausten varjoraportoimiseen, yhteistyössä niin kansainvälisten kuin kotimaisten ruohonjuuritasolla toimivien järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Vaikka viharikoksista tehdään rikosilmoituksia ja ne tutkitaan ja tilastoidaan, kaikkia viharikoksia ei kuitenkaan ilmoiteta poliisille. On tärkeää kehittää matalan kynnyksen helppokäyttöinen sähköinen raportointityökalu viharikosten mahdollisten uhrien kanssa työskentelevien toimijoiden käyttöön, vastaamaan viharikosten aliraportoinnin haasteisiin.

Hankkeessa pyritään myös parantamaan viharikosten ilmoittamista poliisille, lisäämään viharikosten uhreja edustavien kansalaisjärjestöjen valmiuksia varjoraportointiin ja rikosuhripalveluiden valmiutta toimia viharikosten uhrien tukena. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja testataan menetelmiä ja käytäntöjä kerätyn tiedon käyttämiseen ja levittämiseen.

On tärkeää, että raportoinnin kehittämisessä ovat mukana laajasti erilaiset toimijat. Kaikki kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat tervetulleita mukaan yhdessä kehittämään raportointia.

Akunna Onwen, hankekoordinaattori, Anti-Racist Forum