<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Minister Blomqvist: Finland främjar HBTQI-frågor som ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2021

Justitieministeriet
8.9.2020 9.52
Pressmeddelande
Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, öppnar i dag Nordiska ministerrådets Pride-evenemang i Helsingfors.

Minister Thomas Blomqvist betonar att Finland som ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2021 aktivt kommer att lyfta fram frågor som gäller likabehandling av sexuella minoriteter och könsminoriteter.

- Nordiska ministerrådet beslutade 2019 att integrera frågor som gäller lika möjligheter och jämställdhet för sexuella minoriteter och könsminoriteter i det nordiska jämställhetssamarbetet. Den pågående Pride-turnén är ett utmärkt exempel på vårt samarbete i praktiken, säger minister Blomqvist.

Vid ett av dagens evenemang behandlas normer och attityder beträffande personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter och deras familjer i Finland och i de övriga nordiska länderna. På programmet står inlägg av sakkunniga från olika nordiska länder, och Finland företräds av bland annat Juha Jämsä, verksamhetsledare för Regnbågsfamiljer rf.

Evenemanget i Helsingfors är en del av Nordiska ministerrådets Pride-turné, som består av sammanlagt nio evenemang på olika håll i de nordiska länderna.

Nordiska ministerrådet har i år låtit göra en utredning om situationen för sexuella minoriteter och könsminoriteter i de nordiska länderna. För närvarande bereds en HBTQI-strategi för det nordiska samarbetet 2021–2022. Under Finlands ordförandeskap 2021 ordnas en nordisk konferens med HBTQI-tema.

HBTQI (på engelska LGBTI) är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella.


Ytterligare information:
Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, tfn 0295 150 116, fornamn.efternamn(at)om.fi


Följ evenemanget på webben via Nordiska ministerrådets kanaler. Evenemanget börjar kl. 15.