<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Kristina Stenman blir diskrimineringsombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2020 13.36
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag utnämnt Kristina Stenman till diskrimineringsombudsman för den femårsperiod som börjar den 1 augusti 2020. Stenman är för närvarande stadsdirektör i Jakobstad. Hon har tidigare arbetat som migrationsdirektör vid inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet samt i flera olika uppgifter vid Flyktingrådgivningen rf. Stenman har också arbetat som forskare.

Diskrimineringsombudsmannen har till uppgift att övervaka att diskrimineringslagen följs, att allmänt främja likabehandling och förebygga diskriminering. Dessutom är ombudsmannen nationell rapportör i frågor som rör människohandel. Diskrimineringsombudsmannen har en byrå med föredragande som är förtrogna med ombudsmannens uppgiftsområde, och annan personal.

Tjänsten söktes av 20 personer.

Mer information: Pekka Timonen, kanslichef, tfn 0295 150 044, pekka.v.timonen(at)om.fi

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)