<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Tjänsten som diskrimineringsombudsman söktes av 20 personer

Justitieministeriet
20.2.2020 17.10
Nyhet

Sammanlagt 20 personer sökte tjänsten som diskrimineringsombudsman inom den utsatta tiden. Tjänsten tillsätts från början av april för en period på fem år.

Ansökningstiden gick ut i dag den 20 februari och följande personer lämnade in sin ansökan:

Jukka Alatörmänen
Ebenezer Duah
Henrik Juha-Antero Gustafsson
Merja Heikkonen
Rainer Hiltunen
Matti Koponen
Piotr Lehtonen
Katri Linna
Tanja Mansikka
Esko Pukari 
Pauli Rautiainen
Juha Savela
Lauri Sivonen
Taina Kristiina Stenman  
Eeva Tupi                     
Pertti Widén.

Fyra av sökandena vill inte ha sina namn offentliggjorda.

Diskrimineringsombudsmannen ska övervaka att diskrimineringslagen följs, främja likabehandling och förebygga diskriminering. Ombudsmannen är också nationell rapportör om människohandel och övervakar att utlänningars rättigheter tillgodoses bland annat i samband med avlägsnande ur landet.

Ytterligare upplysningar: Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected]