<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Y-festivaali den 8 oktober 2022: Likabehandling genom konst

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 11.08
Nyhet

I Helsingfors ordnas ett helt nytt evenemang för kultur och mänskliga rättigheter. Y-festivaali ordnas av justitieministeriet den 8 oktober 2022.

Det avgiftsfria evenemanget lyfter fram likabehandlingsteman genom konst, kultur och diskussionsprogram. Det mångsidiga programmet innehåller musik, paneldiskussioner, dansföreställningar, kortfilmer, performanser och installationer.

Festivalen ordnas på Tiivistämö och på scenen får vi se artisten och samhällspåverkaren Yeboyah, artisten DAVI som gör melodisk trapmusik samt den Stockholmsbosatta finländska dansaren och koreografen Fanni Ijäs, vars färska dansverk ”Nights don't have names” får sin Finlandspremiär på Y-festivaali. 

Teman för Y-festivaalis paneldiskussioner är bland annat visioner för jämlikhet, arbetskultur och sociala medier. Flera av diskussionerna tolkas till finskt teckenspråk.

Y-festivaali ordnas av projektet Drivkrafter bakom jämlikhet, som har fått finansiering från EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020). 

Bekanta dig med Y-festivaalis program

Y-festivaali
Lördagen den 8 oktober 2022 kl. 14–20
Tiivistämö, Helsingfors
https://yhdenvertaisuus.fi/sv/festival

Ytterligare information:
Mia Luhtasaari, specialsakkunnig, tfn 0295 150 130, [email protected]