<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Webbinarium den 10 maj 2022: Restorativ rätt och hatbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2022 10.57
Nyhet

Justitieministeriet ordnar i maj ett internationellt webbinarium med information om praxis inom restorativ rätt när det gäller att ingripa i hatbrott och hatretorik.

Hatretorik, hatpropaganda och hatbrott är ett samhälleligt problem trots att många åtgärder har vidtagits för att identifiera och förebygga dem. Restorativ, dvs. reparativ rätt innebär man närmar sig skadan eller risken för skada genom att försöka få de berörda parterna, till exempel brottsoffer och gärningsman, att nå samförstånd.

Vid seminariet som ordnas av projektet Kompetenta (Osaavat) vid justitieministeriet hörs internationella experter som ger nya perspektiv på restorativ rätt i kontexten av hatbrott och hatretorik. Under webbinariet diskuteras också metoder för att ingripa i hatbrott.

Målet med projektet Kompetenta (Osaavat) är att effektivisera arbetet mot hatbrott och trakasserier. Projektet har fått finansiering från EU-kommissionens program Rights, Equality and Citizenship.

Webbinariet hålls på Teams den 10 maj 2022 kl. 10.00–15.30. Det öppna webbinariet ordnas på engelska och man kan anmäla sig till fram till den 8 maj 2022. Anvisningar om deltagande skickas före evenemanget till alla som anmält sig. 

Anmäl dig till webbinariet.

Ytterligare information:
Milla Aaltonen, projektchef, tfn 0295 150 061, [email protected]