<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Utbildning som samordnas av justitieministeriet stärker kompetensen inom likabehandling

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2023 11.49
Nyhet

Vad kan vi göra för att få ett mer jämlikt arbetsliv och för att mer effektivt bekämpa diskriminering på arbetsplatserna? Svar på dessa och andra frågor som gäller likabehandling i arbetslivet ges i samband med justitieministeriets utbildning om likabehandlingsplanering.

Projektet Välplanerat, som samordnas av justitieministeriet, ordnar en avgiftsfri utbildning i likabehandlingsplanering. Utbildningens syfte är att stärka den privata sektorns och arbetsgivarnas kompetens inom likabehandlingsplanering. Ansökan till utbildningen pågår fram till den 21 juni. För att kunna delta i utbildningen krävs tidigare erfarenhet av likabehandlingsplanering.

Likabehandlingsplanering är ett viktigt verktyg för att främja likabehandling. I och med reformen av diskrimineringslagen som träder i kraft den 1 juni stärks skyldigheterna som gäller arbetslivet och arbetsgivarna. 

– Genom jämlikhetsplanering kan vi på ett effektivt sätt skapa en jämlik och icke-diskriminerande organisationskultur. Samtidigt är det ett sätt för organisationen att kommunicera om sina egna värderingar. Reformen av diskrimineringslagen förtydligar bland annat arbetsgivarnas skyldigheter och stärker därmed principen om likabehandling, säger Corinna Tammenmaa, chef för enheten för självstyrelse och likabehandling.

Utbildningen Främja likabehandling genom planering (Edistä yhdenvertaisuutta suunnittelulla) består av fyra närträffar och två distansträffar samt självständigt arbete. Under utbildningen utarbetar deltagarna en likabehandlingsplan för organisationen de valt. 20 deltagare antas till utbildningen. Ett brett genomslag prioriteras i ansökan, och deltagare önskas från organisationer som är specialiserade på likabehandlingsteman. 

Enkät om behovet av stödmaterial

Som en del av projektet Välplanerat kartlägger justitieministeriet genom en kort enkät behovet av material som utvecklas till stöd för likabehandlingsplaneringen. Resultaten av enkäten används i arbetet med att utveckla likabehandlingsplaneringen. Enkäten är öppen till och med den 11 juni 2023. 

Målet för projektet Välplanerat, som samordnas av justitieministeriet, är att bekämpa strukturell diskriminering och rasism genom att utveckla kompetensen inom likabehandlingsplanering. Projektet finansieras av Europeiska unionen.

Ansökan till utbildningen 

Info om utbildningen

Utbildningens språk: finska
Ansökan pågår till den 21 juni 2023. 
Utbildningsdatum:

  • 20 september 2023 kl. 10–16, närträff 
  • 26 oktober 2023 kl. 10–16, närträff
  • 23 november 2023 kl. 10–16, på distans
  • 13 december 2023 kl. 10–16, närträff
  • 10 januari 2024 kl. 10–16, på distans
  • 14 februari 2024 kl. 10–16, närträff

Närträffarna hålls i Helsingfors centrum. Utrymmena är tillgängliga.

Mer information om utbildningsprogrammet: 
Riikka Pennanen, projektchef, [email protected]
tfn 0295 150 256