<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Finlands ordförandeskap i Europarådet börjar med LHBTI-samarbetsnätverkets möte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2018 9.08
Pressmeddelande

Finlands ordförandeskap i Europarådet börjar den 21 november 2018 med Europarådets LHBTI-samarbetsnätverks (LGBTI Focal Points Network) möte, som ordnas den 21-22.11.2018 i Tallinn och Helsingfors.

Som en del av sitt ordförandeskap står Finland värd för nätverkets möte på torsdagen den 22 november 2018. Teman som behandlas vid mötet är bland annat Europarådets rekommendationer för att bekämpa diskriminering av personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter samt uppföljning av iakttagandet av dessa rekommendationer.

Medlemsstaterna har rapporterat om genomförandet av rekommendationerna till Europarådet under sommaren och vid mötet presenterar rådet de preliminära resultaten utifrån rapporterna. I mötet presenteras också en utredning som gäller intersexuella barns och deras familjers erfarenheter. Utredningen har gjorts som del av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter och utredningsrapporten ges ut i början av år 2019.  

Focal Points Network är ett inofficiellt samarbetsnätverk som omfattar cirka 30 av Europarådets medlemsstater samt ett flertal internationella organisationer, såsom ILGA Europe, FN:s människorättskommissarie, OECD, Världsbanken och EU-kommissionen. Syftet med nätverket är att erbjuda medlemsstaterna ett gemensamt forum för utveckling av beslutsfattandet som gäller könsminoriteter och sexuella minoriteter.

Under sitt ordförandeskap kommer Finland att framhålla Europarådets grundläggande arbete för de mänskliga rättigheterna, rättsstatens principer och det regelbaserade internationella systemet.

Finlands ordförandeskap tar slut i maj 2019.

Närmare information:

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 275, [email protected]

Finlands ordförandeskap i Europarådet