<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Reform av diskrimineringslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2021 15.29
Pressmeddelande

Justitieministeriet har börjat bereda en delreform av diskrimineringslagen. Arbetet är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin.

Målet är en tydligare och bättre fungerande lagstiftning som främjar människors likabehandling och förebygger diskriminering.

I arbetet bereds behövliga ändringar i diskrimineringslagen, lagen om diskrimineringsombudsmannen och lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Dessutom bedöms behovet att ändra författningarna om diskriminering i arbetslivet.

Arbetsgruppen kommer att höra en bred rad intressentgrupper för beredningen. I arbetet iakttas också förutsättningarna att involvera personer med funktionsnedsättning i ärenden som gäller dem i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning iakttas i arbetet. 

Ordförande för arbetsgruppen som bereder reformen är avdelningschef Johanna Suurpää från justitieministeriet. Ordförande för sektionen för arbetslivsfrågor är regeringsrådet Tarja Kröger från arbets- och näringsministeriet.

•    Mer om lagreformen i statsrådets projektportal

Mer information: 
Katri Leikas, specialsakkunnig, tfn 0295 150048, [email protected]