<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Projektet Välplanerat bekämpar strukturell diskriminering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2023 11.08
Nyhet

Ett nytt projekt som inletts av justitieministeriet bekämpar strukturell diskriminering och rasism genom att effektivisera likabehandlingsplaneringen. Projektet påskyndar också genomförandet av lagstiftningen om likabehandling.

Projektet Välplanerat (Well Planned) stärker praxisen för likabehandlingsplanering. Detta sker bland annat genom utbildningar och genom att stödja nätverksbyggande mellan yrkespersoner inom likabehandlings- och jämställdhetsarbetet. 

Syftet med projektet är att öka förståelsen för syftet med likbehandlingsplaneringen. Målet är att förbättra planernas genomslagskraft samt att involvera civilsamhällesorganisationer och grupper som är utsatta för diskriminering i den lokala planeringen. I oktober 2024 ordnas också ett evenemang för kultur och mänskliga rättigheter, Y-festivalen.

Utöver justitieministeriet är också Institutet för hälsa och välfärd och Finlands Kommunförbund projektpartner.

Projektet Välplanerat finansieras av Europeiska unionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV). Projektperioden löper ut i slutet av år 2024.

Mer information:
Riikka Pennanen, projektchef, tfn 0295 150 256, [email protected]