<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Sexuella minoriteter inom religiösa samfund diskuteras på Pride-veckan

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 13.02
Pressmeddelande

På fredagen den 29 juni ordnas ett internationellt seminarium LGBTIQ People of Faith. Seminariet ordnas i ett samarbete mellan justitieministeriets Rainbow Rights -projekt, HeSeta, Loisto Setlementti och Helsingfors kyrkliga samfällighet. Vid seminariet diskuteras diskriminering på flera grunder speciellt när det gäller personer som hör till ett religiöst eller andligt samfund och företräder en sexuell minoritet eller könsminoritet.

Meningen är att ge företrädare för sexuella minoriteter och könsminoriteter inom finska religiösa eller andliga samfund möjlighet att få sin röst hörd. Dessa människor är ofta i minoritet i båda dessa grupper. Evenemanget är det första i sitt slag såväl inom det finska religiösa fältet som bland LGBTIQ-samfundet. Temat har väckt stort intresse och evenemanget blev fullbokat på nolltid. 

Vid seminariet diskuteras förutom diskriminering även minoriteters roll som aktiva aktörer. Sexuella minoriteter och könsminoriteter inom religiösa samfund har mycket att ge både när det gäller LGBTIQ-samfundet och det religiösa samfundet.

Vid seminariet som ordnas i Helsingfors diskuteras dessa frågor tillsammans med myndigheter, forskare och företrädare för religiösa samfund. Vid seminariet talar bl.a. expert på internationella och mångkulturella relationer, teologie doktor Matti Peiponen, filosofie magister Johanna Aapakallio. som arbetar med frågor som gäller hedersvåld, och imam Ludovic-Mohamed Zahed, som i sitt arbete har främjat likabehandlingen av muslimer som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter.

Projektet Rainbow Rights har fått finansiering från EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Mer information: Michaela Moua, projektsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 229, [email protected], Hassen Hnini, ordförande, HeSeta, tfn 040 136 8304, hassen(at)heseta.fi

Mer information om seminariet finns på Facebook 

Mer om Rainbow Rights 

Justitieministeriet och Rainbow Rights med i Helsinki Pride