<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Päivi Topo blir äldreombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 13.20
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag utnämnt politices doktor, direktör Päivi Topo till tjänsten som äldreombudsman för tiden 15.1.2022-14.1.2027.

Päivi Topo är för närvarande direktör för Äldreinstitutets stiftelse. Hon ansvarar för Äldreinstitutets verksamhet, kommunikation, påverkansarbete och forskning.

Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. Äldreombudsmannen bevakar och bedömer hur de äldres ställning och rättigheter tillgodoses, bevakar lagstiftningen och beslutsfattandet och bedömer deras konsekvenser för de äldre.

Äldreombudsmannen finns i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå.

Tjänsten som äldreombudsman söktes av 17 personer.

Ytterligare upplysningar: Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)
 

 

 

​​​​​​​

​​​​​​​