<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Justitieminister Antti Häkkänen: Religion eller kultur ger inte rätt att kränka de grundläggande rättigheterna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2018 11.37
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen, som talade i dag vid Etno-forumet som ordnas av delegationen för etniska relationer, betonade att rättsstatsprincipen, de grundläggande rättigheterna, demokrati och ett fritt civilt samhälle är grundläggande element som nyttar alla.

- Finland är ett öppet och internationellt land, rikt på språk och kultur. I vårt land har alla lika grundläggande rättigheter. Finland är ett samhälle där olika människor lever tillsammans med respekt för varandras rättigheter. Jämlikhet är en resurs för Finland och en kraft som håller samhället samman, sade Häkkänen. 

Häkkänen framhävde att mångfald inte betyder att det tillåts att det uppkommer parallella samfund där kvinnornas och flickornas rättigheter inte förverkligas fullt ut på grund av religiös eller kulturell verksamhet. 

- Finlands lagstiftning ger skydd för alla på lika grunder oberoende av hudfärg, religion, kön, kultur eller annan bakgrund. Religion eller kultur kan inte användas som motivering till att kvinnors eller flickors rättigheter kränks till exempel i form av tvångsäktenskap eller könsstympning. I Finland finns inte rum för sharialagar eller andra parallella regler. Alla har lika rättigheter.

Ministern påpekade också att i fråga om arbetet för att undanröja diskriminering finns det rum för förbättringar i vårt land.

- Forskningsresultaten lyfter fram oroväckande höga siffror när det gäller invandrarbefolkningens erfarenheter av diskriminering, trakasserier och våld. De grundläggande rättigheterna gäller alla oberoende av bakgrund. Justitieministeriet har i samarbete med andra ministerier intensifierat arbetet för att främja likabehandling och bland annat förbättra invandrarkvinnors ställning, berättade Häkkänen.

Delegationen för etniska relationer i anslutning till justitieministeriet är ett sakkunnigorgan som tillsätts av statsrådet. Dess syfte är att främja en öppen dialog mellan befolkningsgrupperna och öka olika språkliga, etniska och andra gruppers möjligheter att delta.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131