<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Ny information publiceras till stöd för regnbågspolitiken

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2021 9.04
Nyhet

Projektet Fakta om diskriminering, som samordnas av justitieministeriet, ordnar ett diskussionsmöte den 25 oktober. Vid evenemanget diskuteras målen för regnbågspolitiken och publiceras en utredning om förverkligandet av sexuella minoriteters och könsminoriteters grundläggande och mänskliga rättigheter i Finland.

Hur kan man bättre främja sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter i Finland? Hur kan man utnyttja information på ett bättre sätt i beslutsfattandet? Dessa är några av de frågor, som gäller hbtqi-personers jämlikhet och ställning i samhället, som diskuteras vid justitieministeriets HLBTIQ-diskussionsmöte i dag den 25 oktober.

Vid evenemanget publiceras också en utredning om förverkligandet av sexuella minoriteters och könsminoriteters grundläggande och mänskliga rättigheter i Finland. Utredningen Vägen till ett regnbågsvänligare Finland innehåller en lägesbedömning av hur sexuella minoriteters grundläggande och mänskliga rättigheter tillgodoses samt förslag till mål och åtgärder för regnbågspolitiken under de närmaste åren. Utredningen täcker olika förvaltningsområden och livsområden i stor utsträckning. Syftet med utredningen är att ge statsrådet stöd i att systematiskt stärka hbtqi-personers grundläggande och mänskliga rättigheter. Vid evenemanget publiceras dessutom ett infoblad om utvecklingen av insamlingen av information om hbtqi-grupper. Infobladet ger konkreta förslag till att utveckla insamlingen av information och främja jämlikhet.

Evenemanget riktar sig till beslutsfattare, tjänstemän, forskare, jämlikhetsexperter och aktörer inom det civila samhället. Redaktör Laura Haimila är speaker för evenemanget.

Evenemanget är en del av projektet Fakta om diskriminering, som finansieras ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.
 

Vägen till ett regnbågsvänligare Finland - Lägesbedömning av hur sexuella minoriteters och könsminoriteters grundläggande och mänskliga rättigheter tillgodoses i Finland 2021