<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Diskussion om diskriminering på flera grunder på torsdagen den 17 maj – följ direktsändningen på webben

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2018 16.31
Nyhet

Projektet Rainbow Rights som samordnas av justitieministeriet, Seta och Europeiska kommissionens representation i Finland ordnar tillsammans ett seminarium på den internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT-dagen) den 17 maj 2018. Temat för seminariet är regnbågsmänniskors rättigheter och likabehandlingsarbete i fråga om diskriminering på flera grunder.

Vid seminariet som ordnas i Europasalen i Helsingfors på torsdagen klockan 9.30-11.30 diskuteras tillsammans med myndigheter, organisationer och forskare hur den positiva utvecklingen i regnbågsmänniskors rättigheter bättre än för närvarande kunde sträckas till så kallade minoriteter inom minoriteter. Talare vid seminariet är bland annat riksdagsledamot Jani Toivola och diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

I Finland har rättigheterna för personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter förbättrats jämnt. Till exempel i en färsk europeisk statistik över läget med sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter, Rainbow Europe Index, hade Finland gått upp två placeringar till femte. I rapporten jämförs på vilket sätt sexuella minoriteter och könsminoriteter behandlas i lagstiftningen och i myndighetsverksamheten i olika europeiska stater.

I arbetet för att främja likabehandling behövs för närvarande ny information och nya medel för att identifiera likabehandlingsfrågor i anslutning till diskriminering på flera grunder. Diskriminering på flera grunder betyder att en person diskrimineras på flera olika förbjudna diskrimineringsgrunder. Man kan bli diskriminerad på flera olika grunder på samma gång eller vid olika tidpunkter.

I justitieministeriets Rainbow Rights-projekt håller man som bäst på att utreda erfarenheter av diskriminering bland personer som hör till en etnisk minoritet ett religiöst samfund eller med funktionsnedsättning som samtidigt tillhör en sexuell minoritet eller könsminoritet. Syftet med Rainbow Rights-projektet är att främja likabehandlingen av personer som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter samt integreringen av likabehandling och icke-diskriminering. Projektet får finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014-2020).

Miniseminariet på IDAHOT-dagen kan följas på webben på adressen https://www.facebook.com/euroopankomissiosuomessa

Mer information om seminariet finns på Facebook.

Mer om Rainbow Rights-projektet på www.oikeusministerio.fi/rainbow-rights

Mer information:

Krista Nuutinen, projektchef, tfn  0295 150 084, e-post: [email protected]

Michaela Moua, Projekt specialist, tfn 0295 150 229  , e-post: [email protected]