<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Kommissionär Ferreira bekantade sig med främjandet av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper i Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 15.51
Pressmeddelande
Vandas stadsdirektör Pekka Timonen, kommissionär Elisa Ferreira och justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen. Bild: Alessandro Rampazzo.

Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för sammanhållningspolitik och reformer, bekantade sig i Vanda med ett projekt för inkluderande integration som finansieras av Europeiska unionen och samordnas av justitieministeriet.

EU-kommissionär Elisa Ferreira, som är på besök i Finland, fick på onsdagen ta del av en presentation om justitieministeriets och Europarådets gemensamma projekt för att ta fram och sprida information och verktyg för att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper och integration. Kommissionären var mycket imponerad både av projektet och av arbetet för goda relationer mellan olika befolkningsgrupper i Vanda och lovade att föra vidare dessa lärdomar också till andra delar av Europa.

Projektet för inkluderande integration samlar intressentgrupper på lokal nivå för att planera och genomföra regionala integrationsstrategier. Experter utbildas för att stödja intressentgrupper så att kompetensen överförs och projektresultatens hållbarhet säkerställs.

I projektet planeras också en nationell samordningsmekanism för att säkerställa en kontinuerlig dialog mellan myndigheterna som ansvarar för integration och politikerna på alla nivåer.

Kommissionären togs emot i Vanda av justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen och hans namne, Vandas stadsdirektör Pekka Timonen.

– Den nya regeringen har under sommaren berett ett meddelande till riksdagen om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället. Det är uppmuntrande att goda relationer mellan befolkningsgrupperna ingår i meddelandet och att det finns planer på ytterligare resurser. Detta stöder också hållbarheten i fråga om projektets resultat, sade kanslichef Timonen i sitt anförande.

Ferreira besöker Finland 20–22.9. Under sitt besök träffar kommissionären också näringsminister Wille Rydman, Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz och statsminister Petteri Orpo samt ledningen för Helsingfors stad och landskapsdirektörer. Utöver huvudstadsregionen besöker Ferreira S:t Michel, Imatra och Villmanstrand.

Ytterligare information:

Building an inclusive integration approach in Finland (på engelska, Europarådet)
Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande om kommissionärens besök (på finska)

Ytterligare information: Katriina Nousiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 275, [email protected]