<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Handbok erbjuder praktiska verktyg för kommunernas arbete med relationer mellan befolkningsgrupper

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 11.19
Nyhet

Goda relationer mellan olika befolkningsgrupper stärker kommunernas livskraft och ökar jämlikheten. Justitieministeriets handbok erbjuder kommunerna verktyg för ett målinriktat arbete inom detta område.

Goda relationer mellan befolkningsgrupperna innebär att det råder positiv växelverkan mellan kommunens olika befolkningsgrupper och att grupperna har ett respektfullt och tillitsfullt förhållande till varandra. Målet med goda relationer mellan befolkningsgrupperna är att förebygga och minska spänningarna mellan olika befolkningsgrupper. Relationerna mellan befolkningsgrupperna sker och förverkligas på lokal nivå i vardagen. Kommunala myndigheter är nära människorna i deras vardag och därför spelar kommunerna en viktig roll när det gäller att stödja relationerna mellan olika befolkningsgrupper.

Handboken ger praktiska verktyg för kommunernas arbete med relationerna mellan befolkningsgrupper och ökar planmässigheten i detta arbete. I den praktiskt orienterade handboken har man på olika håll i Finland samlat exempel på god praxis som stöder genomförandet av arbetet. Handboken har nu publicerats på finska. Den översätts också till svenska och publiceras ännu under hösten 2022.

Handboken har utarbetats inom projektet Drivkrafter bakom jämlikhet som samordnas av justitieministeriet och som har fått finansiering från EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020).

Kunnat väestösuhteita edistämässä – Käytännön työkaluja kuntien väestösuhdetyöhön (på finska)

Ytterligare information:
Mia Luhtasaari, specialsakkunnig, tfn 0295 150 130, [email protected]