<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA har publicerat en rapport om hbtqi-enkäten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2020 17.11
Nyhet

EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA har publicerat en omfattande undersökningsrapport om sexuella minoriteters och könsminoriteters erfarenheter av diskriminering och trakasserier i EU-länderna. Enkäten genomfördes 2018, och 140 000 personer i 28 EU-länder deltog i enkäten (dessutom deltog Serbien och Nordmakedonien).

I enkäten utredde man de erfarenheter som homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbtqi) har av attitydklimatet, diskriminering och trakasserier. I Finland deltog sammanlagt 4 711 personer i enkäten. Den tidigare rapporten om detta publicerades 2014.

Finlands resultat är bättre än i EU i genomsnitt och i flera frågor har det skett framsteg i förhållande till den tidigare rapporten. Skillnaderna mellan EU-länderna är mycket stora. Ett oroväckande resultat för Finlands del är att siffrorna i fråga om trakasserier och våld fortfarande är höga. Dessa fall anmäls också ytterst sällan till myndigheterna.

De viktigaste resultaten av enkäten

De finländska svarspersonernas resultat jämförs med de genomsnittliga svaren från andra EU-länder.

Öppenhet när det gäller hbtqi-identiteten

 • 39 % undviker ofta eller alltid att gå hand i hand med en partner av samma kön (EU 61 %)
 • 15 % undviker ofta eller alltid vissa platser av rädsla för trakasserier (EU 33 %)
 • 50 % upplever att de kan vara ganska eller mycket öppna om sin hbtqi-identitet (EU 47 %)

Diskriminering

 • 14 % av svarspersonerna hade upplevt diskriminering i arbetslivet under de 12 månaderna före enkäten (EU 21 %)
 • 31 % av svarspersonerna hade upplevt diskriminering på caféer, restauranger, sjukhus eller i butiker (EU 42 %)

Trakasserier och våld

 • Av de finländska svarspersonerna hade 32 % upplevt trakasserier under de 12 månaderna före enkäten (EU 38 %)
 • 20 % av transpersonerna eller de intersexuella hade utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under de 5 år som föregick enkäten
 • 9 % hade blivit utsatt för ett angrepp under de 5 år som föregick enkäten (EU 11 %)

Anmälan om hatbrott eller diskriminering

 • 16 % gjorde en anmälan om fysiskt eller sexuellt våld till polisen (EU 14 %)
 • 8 % gjorde en anmälan om diskriminering till diskriminerings- eller jämställdhetsombudsmannen eller någon annan myndighet (EU 11 %)

Intolerans och fördomar

 • 70 % av svarspersonerna säger att fördomarna och intoleransen har minskat i Finland under de 5 år som föregått enkäten (EU 40 %)
 • 11 % svarade att fördomarna och intoleransen har ökat i Finland (EU 36 %)
 • 61 % av svarspersonerna ansåg att Finlands regering arbetar effektivt för att bekämpa fördomar och intolerans mot hbtqi-personer (EU 33 %)

Utbildning

 • 25 % av regnbågsungdomarna berättar att de gömmer sin hbtqi-bakgrund i skolan (EU 30 %)
 • 43 % av ungdomarna (15–17-åringar) berättar att det alltid har funnits någon i skolan som stöder eller försvarar dem (EU 48 %)
 • 67% av ungdomarna berättade att kompisarna eller lärarna ofta eller alltid har stött hbtqi-personer (EU 60 %)
 • 59 % av ungdomarna berättade att man i skolan talar om hbtqi-frågor på ett positivt eller neutralt sätt (EU 33 %)

Rapporten "A long way to go for LGBTI equality" på FRA:s webbplats (på engelska)

FRA:s pressmeddelande om publiceringen av rapporten (på engelska)