<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

En utredning om diskrimineringstester har publicerats

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2021 15.52
Nyhet

Justitieministeriet har låtit göra en utredning om tillämpningen av diskrimineringstester som en metod för att övervaka efterlevnaden av icke-diskriminering. Med hjälp av metoden har man i tidigare undersökningar effektivt synliggjort diskriminering. Undersökningar visar att en stor del av diskrimineringen förblir dold utan att komma till myndigheternas kännedom.

I utredningen beskrivs på vilket sätt diskrimineringstester (som även kallas situationsprövning eller situationstestning) kan används. Metoden kan användas bland annat för att påvisa diskriminering och öka medvetenheten om diskriminering, för att säkra praxis för icke-diskriminering i företag och för att få och använda bevis på diskriminering.

Enligt utredningen vore det bra att användningen av metoden regleras i lag, om man vill att myndigheterna utnyttjar diskrimineringstester i straffprocessen eller när de övervakar efterlevnaden av diskrimineringslagen. Däremot verkar det inte finnas skäl att i lag föreskriva om användningen av metoden, om den används för att öka medvetenheten om diskriminering eller för att samla in bevis som gäller en privatperson eller om den används som bevismaterial.

De som gjort utredningen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis justitieministeriets ståndpunkt.

Rättslig analys av möjligheterna att använda diskrimineringstester för att övervaka efterlevnaden av diskrimineringsförbudet

Mer information: 

Utredare: 
Laura Jauhola, Owal Group Oy, tfn 050 443 1841, [email protected]
Kati Nieminen, Helsingfors universitet, tfn 050 448 2652, [email protected]

Justitieministeriet:
Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 293, [email protected]