<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Uusi selvitys avaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen moniperusteisen syrjinnän kokemuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2018 9.17
Uutinen

Oikeusministeriön koordinoimassa Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe -hankkeessa on julkaistu selvitys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemasta moniperusteisesta syrjinnästä. Eri vähemmistö-, ikä- ja vammaisryhmiin kuuluvien henkilöiden kokema moniperusteinen syrjintä on tutkimusaiheena arka ja Suomessa toistaiseksi vähän tutkittu. Tietoa moniperusteisen syrjinnän muodoista sekä seurauksista tarvitaan, jotta syrjintään voidaan puuttua tehokkain menetelmin.

Moniperusteisella syrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joutuu syrjinnän kohteeksi monella eri kielletyllä syrjintäperusteella (kuten esimerkiksi sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, kansallinen/etninen tausta, vammaisuus tai uskonto).

Selvityksen tekemisestä on vastannut Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Outi Lepola. Selvityksessä haastatellut henkilöt kertovat kokemastaan syrjinnästä ja häirinnästä eri elämänalueilla. Syrjintätilanne on erityisen haastava henkilöille, jotka kuuluvat kahteen toisiinsa jännitteisessä suhteessa olevaan vähemmistöön. Selvityksen mukaan syrjintäkokemuksiin reagoidaan muun muassa vetäytymällä ja rajoittamalla omaa osallistumista, mikä aiheuttaa sekä fyysisen että sosiaalisen tilan kaventumista arkielämässä. Lisäksi syrjinä on selvityksen perusteella todennäköisempää, jatkuvampaa sekä kokonaisvaltaisempaa henkilön kuuluessa useaan vähemmistöryhmään.

Selvitystiedon avulla voidaan suunnitella syrjinnän ehkäisyn ja yhdenvertaisuuden edistämisen keinoja aiempaa kohdennetummin. Selvityksen tulokset ovat hyödyksi viranomaisille ja järjestöille vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden edistämistyössä.

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Michaela Moua, puh. 029 515 0229, [email protected]
Projektiasiantuntija Tommi Palosaari, puh. 029 515 0102, [email protected]

Julkaisu: Koko ajan jännittyneenä. Moniperusteinen syrjintä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemana.

Lisätietoa Rainbow Rights -hankkeesta