Yhdenvertaisuussuunnittelun ABC

Yhdenvertaisuussuunnittelu on yhdenvertaisuuden edistämisen työkalu, jonka tarkoituksena on edistää tasavertaista ja syrjimätöntä organisaatiokulttuuria. Tämä sivu antaa organisaatiollesi työkaluja aidosti vaikuttavan yhdenvertaisuussuunnitelman rakentamiseen.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, koulu­tuksen järjestäjien, työnantajien sekä varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.

Edistämisvelvollisuutta toteutettaessa tulee ottaa huomioon alkuperä, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto ja muut yhdenvertaisuus­laissa kielletyt syrjintäperusteet.

Edistämistoimenpi­teiden tarkoituksena on turvata kaikkien ihmisten tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet käyt­tää eri viranomaisten palveluita, kouluttautua, ede­tä työuralla ja osallistua varhaiskasvatukseen.