Yhdenvertaisuussuunnittelu on yhdenvertaisuuden edistämisen työkalu

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, koulu­tuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.

Edistämisvelvollisuutta toteutettaessa tulee ottaa huomioon alkuperä, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto ja muut yhdenvertaisuus­laissa kielletyt erotteluperusteet. Edistämistoimenpi­teiden tarkoituksena on turvata kaikkien henkilöiden tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet käyt­tää eri viranomaisten palveluita, kouluttautua ja ede­tä työuralla.