Oppaita yhdenvertaisuussuunnitteluun


Yhdenvertaisuussuunnittelun helpottamiseksi on laadittu useita oppaita niin viranomaisten kuin muidenkin toimijoiden toimesta. Oppaat auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvän prosessin, ja prosessi opettaa tekijäänsä. Suunnitteluprosessin lopputuloksena saatte suuntaviivat parempaan, monimuotoisempaan ja hyvinvoivaan organisaatioon. 

Tämän yhdenvertaisuussuunnitteluoppaan tarkoituksena on tukea viranomaisia yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Oppaan on laatinut sisäasianministeriön asettama työryhmä, johon osallistui eri viranomaistahojen, kansalaisjärjestöjen, yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja itsehallintoelinten edustajia. Opas on laadittu vuonna 2010, joten se on osittain aiemman yhdenvertaisuuslain sisällön mukainen. 

Oppia kaikille! -opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä. Opas on laadittu vuonna 2013, joten se on joiltakin osin aiemman yhdenvertaisuuslain sisällön mukainen.

Tämä opas tarjoaa konkreettisia välineitä urheilu- ja nuorisojärjestöille yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten vapaa-ajan mahdollisuuksien edistämiseksi. Tässä oppaassa keskitytään siihen, miten luottamus- ja toimihenkilöt voivat päätöksillään vaikuttaa järjestörakenteiden ja järjestön yhteisten käytäntöjen yhdenvertaisuuteen. Opas on laadittu vuonna 2011, joten se on osittain aiemman yhdenvertaisuuslain sisällön mukainen.


Oppaan yritysten yhdenvertaisuussuunnitteluun julkaisi Suomen yritysvastuuverkosto Finnish Business and Society osana Monimuotoisuusverkostonsa toimintaa. Opas tuotettiin osana sisäministeriön YES – Yhdenvertaisuus Etusijalle – hanketta vuonna 2014.