<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Yhdenvertaisuusasioiden seurantaan neuvottelukunta

Julkaisuajankohta 21.1.2016 11.58
Uutinen

Yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain mukaan valtuutetun toimiston yhteydessä toimii yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta. Sen tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään tänään 21.1. annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuuden edistämisen ja syrjinnän ehkäisemisen kannalta merkittävien toimijoiden ja viranomaisten tietojenvaihdon sekä yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyn foorumina.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhdenvertaisuusvaltuutetun ehdotuksesta. Ensimmäinen yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta on tarkoitus nimetä kevään aikana.

Lisätietoja: ylitarkastaja Heini Huotarinen, puh. 02951 50127, sähköposti: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset http://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto