<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Tilaa moninaisuudelle! – Oppaasta apua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2019 15.02
Uutinen

Jokainen ammattilainen tietää, että syrjintä on kiellettyä, mutta aina syrjivää käytöstä tai syrjiviä rakenteita ei ole helppo tunnistaa. Oikeusministeriön koordinoimassa Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe –hankkeessa on julkaistu opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Opas on suunnattu viranomaisille sekä eri alojen ammattilaisille, jotka osana omaa työtään kohtaavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Se pyrkii tekemään tunnistettavammaksi haastavat tilanteet, joita HLBTI-henkilöt kohtaavat eri elämänalueilla sekä antamaan työkaluja, joiden avulla ammattilaiset voivat edistää yhdenvertaisuutta. Jokaisella ihmisellä on oikeus turvallisuuteen palveluissa, koulussa ja työpaikalla. Siksi on tärkeää tiedostaa ja tunnistaa riskejä, joita seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö voi kohdata kyseisessä piirissä.

Oppaaseen on koottu käytännön toimenpide-ehdotuksia niin yleisellä tasolla kuin pureutumalla toimialoihin, joiden palveluissa sateenkaarisensitiivisyys on erityisen tärkeää. Näiden toimintaehdotusten avulla syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää henkilöstön ja toiminnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelussa sekä myös laajemmin arjen työssä.

Linkki oppaaseen: www.yhdenvertaisuus.fi/rainbow-rights-aineistot

Lisätietoa Rainbow Rights -hankkeesta.