<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Selvitys suomenruotsalaisen viittomakielen kokonaistilanteesta valmistunut

Julkaisuajankohta 19.1.2016 12.35
Uutinen

Oikeusministeriö asetti keväällä 2015 viittomakielen yhteistyötyöryhmän, jonka yhtenä tehtävänä oli laatia selvitys suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien kokonaistilanteesta. Selvitys on nyt valmistunut ja julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa.

Selvityksessä todetaan, että erityisesti suomenruotsalaista viittomakieltä osaavista opettajista ja tulkeista on puutetta, eikä kielen tutkimuksesta vastaavaa tahoa tällä hetkellä ole. Kieli on erityisen uhanalainen, ja elokuussa 2015 julkaistun Finlandssvenska teckenspråkiga rf-yhdistyksen kartoituksen mukaan Suomessa on vain noin 90 kuuroa suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjää.

Tällä hetkellä keskeisimmät suomenruotsalaista viittomakieltä koskevat kehittämistarpeet liittyvät kielen tutkimukseen ja kieltä osaavien kouluttajien kouluttamiseen.

Keskeisenä johtopäätöksenä selvityksessä esitetään, että suomenruotsalaisen viittomakielen elvyttämisestä tarvittaisiin kokonaisvaltainen ohjelma.

Lisätietoja: Johanna Suurpää, [email protected], puh. 02951 50534