<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Selvitys: rakenteellisen syrjinnän vastaisia toimia voidaan tehostaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2023 14.16
Uutinen

Rakenteellinen syrjintä voi heikentää yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja johtaa tiettyjen väestöryhmien aseman heikkenemiseen. Oikeusministeriön teettämässä tuoreessa esiselvityksessä tarkastellaan yhteiskunnallisissa rakenteissa esiintyvää syrjintää.

Rakenteellista syrjintää esiintyy keskeisissä yhteiskunnan rakenteissa. Oikeusministeriön tilaaman esiselvityksen tavoitteena on tunnistaa syrjiviä käytäntöjä ja antaa työkaluja rakenteellisen syrjinnän tunnistamiseen ja torjumiseen. Selvityksessä rakenteellista syrjintää tarkastellaan muun muassa lainsäädännön ja instituutioiden toiminnan tasolla. Lisäksi selvitys sisältää suosituksia syrjinnän torjunnan ja seurannan kehittämiseksi erityisesti työelämässä ja koulutuksessa. Selvityksen ovat laatineet tutkijat Panu Artemjeff ja Liban Sheikh.

Rakenteellinen syrjintä jää usein piiloon. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien puute esimerkiksi koulutuksessa ja työelämässä on kuitenkin vakava uhka yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Rakenteellisen syrjinnän seurantaa tulisikin kattavasti vahvistaa muun muassa tietojärjestelmiä, tutkimuskanavia ja laillisuusvalvonta-aineistoja kehittämällä. 

Esiselvityksessä esitetään useita kehittämissuosituksia rakenteellisen syrjinnän torjumiseksi. Työelämässä huomiota tulisi kiinnittää esimerkiksi työmarkkinoiden rakenteellisiin kysymyksiin eri toimialoilla sekä väestöryhmien toteutuneeseen yhdenvertaisuuteen työmarkkinoilla. Koulutuksessa tulisi tunnistaa eriarvoistavia käytäntöjä opinto-ohjauksessa, opetuksen sisällöissä ja opetustilanteissa, oppimisen ja osaamisen arvioinneissa sekä oppilaitoksen ilmapiirissä. 

Esiselvitys antaa kattavan pohjan rakenteellisen syrjinnän mahdolliselle jatkotutkimukselle. Selvitys on osa oikeusministeriön toimeenpanemaa valtioneuvoston toimintaohjelmaa rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi. Selvitys on laadittu osana Euroopan unionin osarahoittamaa Tietoa syrjinnästä -hanketta.

Esiselvitys rakenteellisesta syrjinnästä 
 

Lisätietoja:
Tutkija Panu Artemjeff, [email protected]
Erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, p. 0295 150 130, [email protected]