<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Etnisten suhteiden neuvottelukunta tiedottaa:
Raportti: Rasismi on osa nuorten arkea

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2023 14.00
Tiedote

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) toteutti syyskuussa 2023 keskustelujen sarjan ympäri Suomea. Dialogeissa nuoret ja aikuiset keskustelivat nuorten kohtaamasta rasismista ja häirinnästä sekä niiden vaikutuksista nuorten elämään. Dialogien yhteenvetoraportti piirtää kuvan nuorten Suomessa kohtaamasta rasismista ja sisältää nuorten ehdotuksia yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi ja rasismiin puuttumiseksi.

Lähes kaikki keskusteluihin osallistuneet nuoret olivat kohdanneet rasismia. Nuoret ovat joutuneet rasismin ja syrjinnän kohteeksi muun muassa etnisen taustansa, ulkonäkönsä, pukeutumisensa ja kielensä vuoksi. Syrjintä ilmeni muun muassa huuteluna, nimittelynä, ulossulkemisena ja väkivaltana. Nuoret olivat kokeneet koulussa ja opinto-ohjauksessa ennakkoluuloja ja syrjiviä asenteita sekä esimerkiksi ulkomaalaiselta kuulostavaan nimeen perustuvaa syrjintää työnhaussa. 

Nuoret toivovat voimakkaampaa puuttumista rasismiin 

Nuoret kaipaavat erityisesti aikuisilta vastuunottoa ja puuttumista rasismiin. Nuoret kuvasivat, kuinka rasismi vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa, mielenterveyteensä, opiskelu- ja työmotivaatioonsa sekä tulevaisuudenuskoonsa. Toisaalta toivoa nuorille antavat muun muassa oman lähipiirin kannustavat ihmiset, sosiaalisen median antirasistiset julkaisut ja yhteisöt sekä vaikutusvaltaisten ihmisten julkiset tuenosoitukset.

Nuoret ehdottavat seuraavia toimenpiteitä rasismin kitkemiseksi arjessa:

  • Koulujen ja oppilaitosten aikuiset ottavat päävastuun puuttua siellä tapahtuvaan rasismiin, kiusaamiseen ja rasistiseen vitsailuun. Koulun aikuisille annetaan mahdollisuus oppia lisää rasismista ja siihen puuttumisesta.
  • Yhtäkään nuorta ei jätetä yksin. Aikuiset ryhmäyttävät aktiivisesti eri taustoista tulevia nuoria koulussa, harrastuksissa ja työpaikoilla. Kunnissa järjestetään nuorille kaveritoimintaa.
  • Nuorille annetaan ammatillista ja vertaistukea rasismin kokemusten käsittelyyn. Toiminnasta tiedotetaan nuorille ja sitä resurssoidaan.
  • Työpaikat tunnistavat ja puuttuvat syrjiviin käytäntöihin harjoittelijoiden ja työntekijöiden rekrytoinnissa ja työyhteisön arjessa. 
  • Nuorten kanssa työskentelevät aikuiset kuuntelevat nuorten toiveita ja antavat heille konkreettisia neuvoja tavoitteiden ja unelmien saavuttamiseen. 

Lisää dialogia ja yhteistä ymmärrystä tarvitaan

Keskustelusarjan yksi keskeisistä havainnoista oli, että Suomessa tarvitaan lisää dialogia, jolla voidaan tuoda erilaisia ihmisiä matalalla kynnyksellä yhteen. Raportissa annetaan konkreettiset ohjeet ja kannustetaan ihmisiä ja yhteisöjä järjestämään dialogeja eli tasavertaisia ja ymmärrystä lisääviä keskusteluja rasismista ja syrjinnästä. 

Etno toimii oikeusministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on toimia vuoropuhelufoorumina ja edistää yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Yhteenvetoraportin ovat laatineet kauppatieteiden tohtori Elina Henttonen Valtaamo oy:sta ja johtaja Janne Kareinen DialogiAkatemiasta ja Aretai oy:sta. 

Lisätietoja:
Yhteenvetoraportin tekijät:
Johtaja Janne Kareinen, DialogiAkatemia, Aretai oy, p. 0456316516, [email protected] 
KTT Elina Henttonen, Valtaamo oy, p. 050 546 9251, [email protected] 

Etnisten suhteiden neuvottelukunta:
Erityisasiantuntija Peter Kariuki, p. 0295 150 191, [email protected]
Asiantuntija Nina Suorsa, p. 0295 150 279, [email protected] 

Kukaan ei synny vihaamaan: Nuorten dialogit rasismista ja syrjinnästä