<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Ministerityöryhmä keskusteli Ukrainasta paenneiden oikeudesta kotikuntaan

oikeusministeriösisäministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2022 11.15
Tiedote

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä tutustui poikkihallinnolliseen selvitykseen, joka kuvaa tilapäistä suojelua saavien edellytyksiä saada Suomessa kotikunta ja sen mukaiset palvelut. Ministerityöryhmän puheenjohtaja on oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Selvityksessä esitetään sekä viranomaistoimintaan että lainsäädäntöön liittyviä muutostarpeita, joilla tuettaisiin henkilöiden sujuvaa ja suunnitelmallista siirtymistä vastaanottojärjestelmästä kunnallisten palveluiden piiriin. 

Useimpien tilapäistä suojelua saavien kohdalla edellytykset kotikunnan saamiseksi eivät ole vielä täyttyneet. Tilanne alkaa muuttua keväällä 2023, kun he ovat oleskelleet Suomessa yli vuoden ajan. Tällöin he voivat hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntamerkintää.

Kotoutumislaissa ei nykyisellään säädetä tilapäistä suojelua saavien osoittamisesta kuntiin eikä korvauksista, joita kunnille maksettaisiin heidän vastaanotostaan. Selvityksessä esitetään, että tähän liittyvien lakimuutosten valmistelu tulisi aloittaa välittömästi. Kotoutumislain muutokset olisi mahdollista saada voimaan vuoden 2023 alusta, mutta korvausten automaattisen maksun mahdollistamiseksi olisi tarkoituksenmukaista, että muutokset tulisivat voimaan 1.3.2023. Lisäksi vastaanottolakia täsmennettäisiin niin, että tilapäistä suojelua saavien vastaanottopalveluiden päättyminen kunnallisten palveluiden myötä käy laista selvästi ilmi.

Kotikunnan myöntäminen tilapäistä suojelua saaville ennen vuoden asumisajan täyttymistä olisi selvityksen mukaan ongelmallista muun muassa maahanmuuttajaryhmien yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Lisäksi kuntiin siirtyminen vaatii viranomaisilta huolellista valmistautumista. 
Kotikuntien myöntäminen tilapäistä suojelua saaville voisi olla mahdollista myös kotikuntalakia muuttamalla. Myös tällöin olisi kuitenkin otettava huomioon esimerkiksi yhdenvertaisuuteen liittyvät näkökohdat sekä lainvalmistelun vaatima aika. 

Selvityksen käsittelyä jatketaan hallituksen kesken. Hallitus linjaa jatkotoimista myöhemmin.

Hallitus totesi keväällä arvioivansa tarvittavat lisäpäätökset ja lakimuutokset, joilla varmistetaan tilapäisen suojelun piirissä olevien palvelut sekä edellytykset kotikuntaoikeuteen. Tavoitteena on, että tilapäisen suojelun piirissä olevat asettuvat nopeasti osaksi suomalaisen yhteiskunnan arkea, työelämää ja palveluita. Kunnat ovat tässä keskeisessä roolissa ja vastuussa. 

Poikkihallinnollinen selvitys on toteutettu sisäministeriön koordinoimana osana Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvan muuttoliikkeen koordinaatioryhmän toimintaa.

Lisätietoja:
Selvitys kotikuntaoikeudesta:
maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter, p. 0295 488 200, [email protected]öryhmän pääsihteeri:
Vava Lunabba, oikeusministeriö, p. 0295 150 120, [email protected]

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä

Selvitys tilapäistä suojelua saavien kotikuntaoikeudesta ja tähän liittyvistä muutostarpeista