<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

THL:n Kouluterveyskysely 2017: Sateenkaarinuoret voivat useiden mittareiden mukaan huonommin kuin heteronuoret

Julkaisuajankohta 1.9.2017 9.47

Päätuloksia toisella asteella osiskelevien sateenkaarinuorten syrjintäkokemuksista

Sateenkaarinuorten hyvinvointi

-THL:n vuoden 2017 kouluterveystutkimuksessa tarkasteltiin muun ohella toisella asteella opiskelevien sateenkaarinuorten hyvinvointia. Tässä yhteydessä sateenkaarinuorella tarkoitetaan nuorta, joka kuvasi omaa seksuaalista suuntautumistaan joko homoksi/lesboksi tai bi:ksi taikka jos hän ei katsonut minkään näistä kuvaavan itseään mukaan lukien heteroseksuaalisuutta.

Tutkimuksen mukaan kiusaamis-, uhkailu- ja väkivaltakokemukset ovat sateenkaarinuorilla, erityisesti pojilla, moninkertaisesti yleisempiä kuin heteronuorilla. Esimerkiksi lukiossa 29% kyselyyn vastanneista sateenkaaripojista on kokenut syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla, kun vain 9% heteropojista on kokenut vastaavaa. Lisäksi sateenkaaripojat ovat kokeneet fyysistä uhkailua sekä lukiossa että ammattioppilaitoksessa enemmän kuin heteropojat. Tyttöjen välinen ero näissä on pienempi kuin pojilla. Erityisen suuri ero sateenkaaripoikien ja heteropoikien välillä on kokemukset seksuaalisesta väkivallasta. Heteropojilla luku on 2% molemmissa oppilaitoksissa, kun taas sateenkaaripojilla lukiossa 15% ja ammattioppilaitoksessa 19%.

Tutkimuksen mukaan oppilaitoksissa on hyvä mahdollisuus vähentää sateenkaarinuorten syrjintäkokemuksia ja antaa heille tukea. Oppilaitoksissa tulisi vahvistaa toimintamallit syrjinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi muun muassa vahvistamalla terveydenhoitajan ja muiden oppilaitoksen aikuisten ammattitaitoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta. Tutkimus korostaa lisäksi tarvetta parantaa muiden nuorten parissa toimivien aikuisten valmiuksia havaita syrjintää, puuttua siihen ja tukea syrjintää kokeneita nuoria.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135233/URN_ISBN_978-952-302-909-5.pdf?sequence=1