Mikä syrjintätieto.fi?

Kansallista syrjinnän seurantaa on kehitetty jo vuodesta 2008. Seurantajärjestelmän kehittäminen aloitettiin työministeriössä ja sisäministeriössä, mutta tällä hetkellä seurantaa koordinoi ja kehittää oikeusministeriö.

Seurantajärjestelmän tehtävänä on: 1) tuottaa eri kohderyhmille ajantasaista ja täydentävää tietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa, 2) koota muiden toimijoiden tuottamaa tietoa, 3) edistää syrjinnän vastaisen tutkimuksen parissa työskentelevien tahojen yhteistyötä, 4) tuottaa toimenpide-esityksiä syrjinnän vastaisen politiikan kehittämiseksi.

Tälle syrjintatieto.fi -sivustolle kootaan ajantasaista tutkimus- ja tilastotietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tietoa kootaan erityisesti syrjinnän seurantaryhmän valitsemien seurantaindikaattorialueiden osalta: asenteet, syrjintäkokemukset ja -havainnot, syrjintätuomiot ja -ilmoitukset, viharikollisuus ja vihapuhe sekä yhdenvertaisuuden edistäminen. 

Asenteet

Tilasto- ja tutkimustietoa suomalaisten asenteista vähemmistöjä kohtaan.

Lue lisää

Syrjintäkokemukset ja -havainnot

Koonti tuoreimmista syrjinnän kokemuksia koskevien tutkimusten tuloksista.

Lue lisää

Syrjintäilmoitukset ja -tuomiot

Kooste syrjintää koskevista ilmoituksista ja ratkaisuista.

Lue lisää

Viharikokset ja vihapuhe

Tilastoja ja tietoa syrjintätuomioista

Lue lisää

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuksien toteutumista seurataan eri tahojen yhteistyönä.

Lue lisää