Hyvät väestösuhteet koskettavat kaikkia

Väestösuhteet ovat yhteiskunnalliseen toimintaan ja ihmisten väliseen luottamukseen vaikuttava tekijä. Hyviä väestösuhteita on tarkasteltu erityisesti kotouttamispolitiikassa, mutta se voidaan ottaa tavoitteeksi lähes kaikessa ihmisten arkeen liittyvän toiminnan suunnittelussa.

Väestösuhdepolitiikka kohdistuu koko väestöön ja sitä kehitettäessä on tärkeä muistaa, että ihmiset eivät ole pelkästään erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien (kuten etniset, uskonnolliset tai vammaisryhmät jne.) edustajia vaan heillä on useita merkityksellisiä suhteita joiden kautta yhteys ympäristöön syntyy.

Väestösuhdepolitiikkaa voidaan tehdä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja sen keskeisiä muotoja ovat esimerkiksi asenteisiin vaikuttaminen, väestöryhmien turvallisuuden edistäminen, väestöryhmien vuorovaikutusta lisäävät ja parantavat toimenpiteet eri politiikanaloilla, konfliktinratkaisu- ja sovittelumenetelmien käyttäminen, asumisen segregaation ehkäisy sekä eri väestöryhmien osallisuutta tukevat toimenpiteet.