Hyvät käytännöt yhdenvertaisuuden edistämiseen

Yhdenvertaisuuden edistämisen hyvä käytäntö on sellainen toimenpide tai toimintatapa, jolla saadaan aikaan konkreettinen vaikutus kohti yhdenvertaista organisaatiota tai yhteisöä. Hyvä käytäntö lähtee liikkeelle halusta muuttaa ja kehittää omaa toimintaa, ja se kasvaa sitä mukaa kun vaikutukset alkavat näkyä.

Tällä sivulla on esitelty erilaisia yhdenvertaisuuden edistämisen hyviä käytäntöjä. Tärkeätä on muistaa kuitenkin, että erilaisissa organisaatioissa voi syntyä hyvin erilaisia hyviä käytäntöjä. Se mikä toimii viranomaisorganisaatiossa, vaatii varmasti muokkausta yksityisyrityksessä tai järjestössä.

Pyrimme kokoamaan tälle verkkosivulle inspiroivan ja kattavan tietopankin konkreettisista toimenpiteistä niin yhdenvertaisuussuunnittelun toteuttamiseen kuin suunnitelman jalkauttamiseenkin.

Jaa meille ja muille yhdenvertaisuussuunnittelua tekeville tahoille myös teidän hyvät käytäntönne!

Voit lähettää meille vinkin toimintatavasta tai ideasta, jolla te olette onnistuneet parantamaan työyhteisön, asiakastyön, palveluiden yhdenvertaisuutta. Kokoamme ne tälle sivulle tietopankiksi inspiroimaan muita yhdenvertaisuuden edistämistä pohtivia tahoja. Sähköposti: yhdenvertaisuus.om@om.fi  

 

”Asiakkaiden ei tarvitse koskaan miettiä, mitä me heistä ajattelemme”

Lue miten yhdenvertaisuuden edistäminen on osa Hotelli Helkan liiketoimintaa.

Lue lisää.

”Yhdenvertainen yhteisö = onnellisemmat opiskelijat”

Monissa yliopistoissa on häirintäyhdyshenkilö tukemassa syrjinnän uhreja.

Lue lisää

Arvioi ensin, suunnittele vasta sitten

Oikeusministeriön yhdenvertaisuussuunnittelussa testattiin monipuolisia yhdenvertaisuuden arvioinnin menetelmiä.

Lue lisää