Against hate -hanke

Viharikosten määrä on viime vuosien aikana ollut kasvussa. Kansallisen syrjinnän seurantaryhmän julkaiseman selvityksen mukaan (2016) vihapuhetta ja häirintää kohdataan erityisesti kaduilla, parkkipaikoilla, puistossa ja muissa julkisissa paikoissa. Toiseksi yleisin paikka oli internet, erityisesti yleiset keskustelupalstat ja sosiaalinen media.   

Viharikosten ja vihapuheen ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi on vahvistettava eri toimijoiden osaamisesta. Viranomaisten lisäksi potentiaalisten uhrien tietoisuutta mm. tarjolla olevista tukipalveluista on lisättävä.

Against Hate -hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn kehittäminen. Hankkeen toiminta keskittyy viharikosraportoinnin kehittämiseen sekä viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjän, tuomareiden viharikosten ja vihapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen sekä viharikosten uhrien tukemisen kehittäminen. Hankkeessa pyritään myös lisäämään yhteistyötä ja koordinaatiota eri toimijoiden kesken. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.